Regulament 2019

Regulament 2019

ANUNT!

Termenul limita de inscriere la cea de-a IX-a editie a festivalului a fost extins pana la 31 mai 2019!

REGULAMENTUL
Festivalului Concurs Coral Internaţional „Liviu Borlan”

– Baia Mare, 6 – 7 septembrie 2019, ROMÂNIA –

 

 1. Înscrierea pentru selecţie

Înscrierea corurilor pentru selecție la „Festivalul – Concurs Coral Internaţional Liviu Borlan” din Baia Mare – România trebuie trimisă până cel târziu în 30 aprilie 2019 (data poștei în cazul în care documentele se trimit prin poștă).

NOTA: Termenul limita de inscriere la cea de-a IX-a editie a festivalului a fost extins pana la 31 mai 2019!

Formaţiile corale vor trebui să:

 • depună/plătească suma de 25 € ca taxă de înscriere pentru selecție, în contul în euro RO60 WBAN 2511 0220 2550 6553 Banca Comercială INTESA SANPAOLO BANK România, Baia Mare Mare (sau contravaloarea în lei, la cursul BNR din ziua depunerii, în contul RO80 WBAN 2511000025506553 Banca Comercială INTESA SANPAOLO BANK România, Baia Mare), titular cont: Asociația Prietenii Armoniei;
 • să trimită, nu mai târziu de 30 aprilie 2019, Formularul de înscriere pentru selecţie şi o singură înregistrare Mp3, reprezentativă pentru respectiva formaţie corală.

Înscrierea pentru selecție se poate face:

 1. a) Online – click pe Formularul de înscriere pentru selecţie
 2. b) prin e-mail la adresa mail@festivalborlan.ro
 3. c) prin fax la numărul +40 262 227 723
 4. d) prin poștă la adresa Bd. Unirii nr 14A, ap. 46, Baia Mare, cod 430272, jud. Maramureș; destinatar „Asociația Prietenii Armoniei”

 

 1. Selecţia

Înscrierile vor fi înregistrate în ordinea sosirii lor şi vor fi supuse analizei şi aprobării Comitetului Artistic de selecţie a căror decizie va fi adusă la cunoştinţa tuturor corurilor înscrise (prin email sau fax) până la data de 25 mai 2019. În concurs vor fi selectate maxim 10 formaţii corale. În cazul în care vor fi coruri care se vor retrage după etapa de selecţie, corurile de pe locurile 11 şi 12 pot fi incluse în concurs (cu acceptul lor, la retragerea unui cor selectat), dar nu mai târziu de 01.08.2019.

NOTA: Data de 25 mai 2019 se prelungeste pana la data de 7 iunie 2019!!!

3.Înscrierea în concurs

Grupurile selectate trebuie să-şi confirme participarea prin e-mail la adresa mail@festivalborlan.ro sau prin fax la numărul +40 262 227 723, până în data de 15 iunie 2019.

Confirmarea de participare în concurs a formaţiei corale selectate va fi însoţită de:

 • Formularul de înscriere în concurs
 • Repertoriul ales (obligatoriu o piesă va fi aleasă din lista de „piese obligatorii” compuse de maestrul Liviu Borlan),
 • Scurtă prezentare/descriere a coralei (maxim 1000 caractere cu spaţiu cu tot) și varianta în engleză ;
 • O imagine/fotografie generală a formaţiei corale, de foarte bună calitate ;
 • Scurtă prezentare a dirijorului (maxim 800 caractere cu spaţiu cu tot) și varianta în engleză ;
 • O fotografie a acestuia ;
 • Partiturile repertoriului ales vor fi scanate și trimise pe email.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a utiliza materialele primite în promovarea festivalului-concurs sau ulterior în mediatizarea acestuia.

Formaţiile corale selectate vor plăti, până la data de 30 iunie 2019, o taxă de 75 euro (nerambursabili) ca taxă de înscriere în concurs.

Formularul de înscriere în concurs se poate trimite în 4 feluri:

 1. a) Online – click pe Formularul de înscriere în concurs
 2. b) prin e-mail la adresa mail@festivalborlan.ro
 3. c) prin fax la numărul +40 262 227 723
 4. d) prin poștă la adresa Bd. Unirii nr 14A, ap. 46, Baia Mare, cod 430272, jud. Maramureș; destinatar „Asociația Prietenii Armoniei”

Descarcă Formularul de înscriere în concurs

 1. Categorii

Festivalul – Concurs Coral Internaţional „Liviu Borlan” este deschis tuturor formaţiilor corale mixte şi pe voci egale, de amatori. (90% din membrii corului, exceptând dirijorul, trebuie să fie amatori, adică persoane care nu își câștigă existenţa din profesia muzician-canto).

5, Repertoriul Concursului

Fiecare formaţie corală selectată va prezenta în concurs 4 lucrări:

 1. O lucrare impusă, ce constă într-o compoziţie Liviu Borlan, la alegere din lista prezentată;

* Piesele corale impuse au ataşat coeficientul de dificultate luat în considerare la jurizare.

2. O lucrare, la alegere, sacră sau laică, aparținând unui compozitor din perioada Renascentistă, Barocă sau Clasică. Juriul va aprecia, în mod deosebit, conformitatea cu stilul.

3. O lucrare, sacră sau laică, scrisă după anul 1900, interpretată a cappella.

4. O lucrare, prelucrare folclorică, din ţara/zona de provenienţă a formaţiei corale. Dacă este necesar, pentru autenticitate, acompaniamentul poate fi realizat cu instrumente specifice tradiţionale. Acompaniamentul înregistrat nu este permis. Este necesară trimiterea unei traduceri în engleză a versurilor.

* Este necesară trimiterea partiturilor tuturor pieselor (scanate, pe email, până la data 15 iulie 2019), precum şi ordinea interpretării în concurs .

Durata totală pentru interpretare este de 11-17 minute (mai puţin timpul acordat pentru aplauze, intrări, ieşiri de pe scenă).

Formaţiile corale vor fi depunctate/penalizate cu 2 puncte dacă nu respectă limitele de timp stabilite.

Ulterior înregistrării repertoriului în concurs acesta nu poate fi modificat, după cum nu poate fi modificată nici ordinea în care piesele vor fi interpretate.

 1. Criterii de Evaluare

Formaţiile corale vor fi evaluate după următoarele criterii:

 1. INTONAŢIE (40% din punctajul total);
 2. CONFORMITATE CU PARTITURA, PRECIZIE, FIDELITATE (15% din punctajul total);
 3. CALITATE A SUNETULUI(20% din punctajul total);
 4. ALEGEREA/SELECŢIA PROGRAMULUI (15% din punctajul total) (Atenţie la coeficientul de dificultate al pieselor obligatorii);
 5. IMPRESIE ARTISTICĂ (10% din punctajul total);

Juriul poate acorda un maximum de 100 de puncte (la care se aplică coeficienţii de dificultate pentru compozițiile lui Liviu Borlan) pentru fiecare lucrare și formaţie corală în parte.

95,01-100,00: Excepţional;

85,01-95,00: Excelent;

80,01-85,00: Foarte Bine;

75,01-80,00: Bine;

65,01-75,00: Moderat ;

În conformitate cu punctajul obţinut se vor acorda Diplome Bronze, Silver, Gold. Dacă un cor nu obţine o Diplomă (primeşte punctaj sub 65,01), va primi un Certificat de Participare. Fiecare membru al Juriului poate concepe un raport care va conţine comentarii şi impresii legate de prestanţa repertoriului fiecărui cor.

Diploma Nivel Puncte
Diploma Bronze 1 65,01 – 70,00
2 70,01 – 75,00
Diploma Silver 1 75,01 – 80,00
2 80,01 – 85,00
Diploma Gold 1 85,01 – 90,00
2 90,01 – 95,00
3 95,01 – 100,00

 

 1. Premii

Premiile acordate vor fi:

Premiul I (corul cu cel mai mare punctaj, cu minim 85,01 puncte) 3000 euro

Premiul II (corul cu al doilea punctaj, cu minim 75,01 puncte) 2000 euro

Premiul III (corul cu al treilea punctaj, cu minim 70,01 puncte) 1000 euro

Trofeul Liviu Borlan 1000 EuroTrofeul Liviu Borlan va fi acordat pentru cea mai bună prestaţie a piesei impuse – Liviu Borlan.

Alte premii speciale vor fi acordate de sponsorii concursului şi media.

Toate formaţiile corale participante în festivalul-concurs vor primi diplome de participare în concordanţă cu rezultatele obţinute.

 1. Juriul Festivalului-Concurs

Jurizarea se va face de către un juriu format din 7 membri, recunoscuţi naţional şi internaţional, astfel:

 • 3 membri de la Academiile de muzică din Bucureşti, Cluj Napoca şi Iaşi, specialişti în dirijat cor academic;
 • 3 specialişti internaţionali din academile de muzică europene;
 • 1 specialist din Baia Mare (reprezentantul Liceului de Artă).

În caz de egalitate la punctaj departajarea o va face președintele juriului, maestrul Voicu Enăchescu.

Jurizarea scrisă (conţinând impresii tehnice şi artistice) poate fi prezentată fiecărui cor de către fiecare membru al juriului.

Membrii juriului vor ţine scurte prezentări / workshop-uri cu privire la diverse aspecte ce ţin de dirijatul coral, istoria muzicii corale, interpretarea unui stil, în concordanţă cu programul stabilit de Organizator care va fi prezentat pană în 20 august 2019.

 1. Informaţii Generale
 • Citiţi cu atenţie Regulamentul deoarece acesta conţine toate detaliile referitoare la alegerea programului şi criteriile de notare, precum şi procedurile de înscriere;
 • Fiecare formaţie corală trebuie să fie familiarizată cu aceste reguli;
 • Menţionaţi numărul pupitrelor pentru partituri în formularul de înscriere;
 • Intrarea în concurs se va face în ordinea tragerii la sorţi efectuată public, în cadrul conferinței de presă;
 • Hotărârea juriului este definitivă şi nu poate fi contestată în nici un fel;
 • Nici o altă persoană decât cele autorizate nu va fi acceptată pe scenă sau în culise în timpul concursului;
 • Este interzis prin lege să interpretezi o bucată muzicală dacă aceasta a fost reprodusă ilegal. Dacă acest lucru se întâmplă, conducerea Festivalului nu îşi asumă nici o responsabilitate în eventualitatea că editorul partiturii ia vreo măsură legală în acest sens;
 • Organizatorii festivalului şi directorul festivalului nu îşi asumă nici o responsabilitate legală în privinţa oricărui aspect legat de participarea formaţiei corale în festival;
 • Înscrierea şi participarea la festival implică acceptarea tuturor regulilor şi regulamentelor de concurs;
 • Participanţii, prin reprezentanţi, pot fi solicitaţi să participe la conferinţe de presă, mese rotunde şi interviuri;
 • În perioada Festivalului-concurs, dacă este cazul, fiecare formaţie corală va susţine în oraşul Baia Mare un microrecital de minim 30 de minute, conform programului şi în locaţii stabilite de organizatori, cu repertoriu la alegere.
 1. Drepturi de înregistrare şi difuzare

Pentru a participa, orice formaţie corală trebuie să fie de acord cu următoarele:

 • orice spectacol susţinut de către formaţia corală în timpul Festivalului poate fi difuzat live şi/sau înregistrat pentru o difuzare ulterioară la radio şi televiziune, fără ca formaţia corală respectivă să fie plătită pentru aceasta. Toate drepturile de difuzare pentru orice spectacol din timpul Festivalului aparţin Festivalului care va dispune de acestea după bunul plac;
 • orice spectacol susţinut de o anumită formaţie corală în timpul Festivalului, poate fi înregistrat fără nici o plată sau alte pretenţii materiale, iar Festivalul are drept de proprietate asupra oricărei înregistrări, având şi dreptul de a reproduce ulterior orice înregistrare, de a o vinde, închiria, oferi, distribui sau să dispună de ea după bunul plac.
 1. Taxe de Festival

Pe lângă taxele de selecție și înscriere care se plătesc pentru grup, formaţiile corale selectate care confirmă participarea vor depune, până la data de 1 august 2019, o taxă administrativa de festival de 15 euro pentru fiecare membru al formaţiei corale, inclusiv dirijor şi pianist/instrumentist.

Dacă o formaţie corală decide până la 1 august 2019, după ce a efectuat plata, să nu participe, i se va rambursa 50% din suma plătită per capita, iar dacă o formaţie corală decide, după 15 August 2019, să nu mai participe i se va rambursa 25% din suma plătită.

Anularea: dacă, din cauza unui eveniment neprevăzut, Festivalul- Concurs se anulează, sumele plătite de către coruri vor fi rambursate integral.

 1. Cazare și masă

Pentru perioada festivalului, 6 și 7 septembrie 2019, organizatorii asigură la cerere, pentru membrii formațiilor din concurs, cazare cu pensiune completă (la hotel ***, trei mese pe zi) pentru 25 € / zi / persoană.

Pentru personal suplimentar (şoferi, alte persoane ale delegaţiei) sau zile suplimetare de cazare cu demipensiune se va achita 30 euro/zi/persoană.

Plata cazării și a meselor se face până la 25.08.2019.

 1. Programe opţionale în afara Festivalului
 2. a. Excursii prefestival
 3. b. Excursii postfestival

Pentru rezervări și detalii suplimentare, vă rugăm trimiteți e-mail pe adresa partenerului nostru Advisio Turism la contact@advisio.ro

Pentru obtinerea celor mai bune prețuri, faceți referire la participarea la Festivalul Internațional Liviu Borlan. Pentru rezervările ferme se va achita un avans de 30% până la data de 15 august 2019.