Juriu 2012

Juriul competiției

Observatori internaționali

Andrea Angelini

Observator din partea Federației Internaționale de Muzică Corală (IFCM)
DIRECTOR AL FESTIVALULUI

Michael Scheck

Observator din partea Asociației Europene Corale – Europa Cantat


Președintele juriului

Voicu Enăchescu

Președintele Asociației Naționale Corale din Romania


Juriul internațional

prof.univ.Eva Kollar

Profesor la Faculatea de Muzică și Dirijat Coral a Academiei de Muzică ”Liszt Ferenc” – Universitate de Stat, Preşedintele Asociaţiei de Coruri şi Orchestre din Ungaria (KÓTA)

dr.Milan Kolena

Dirijor al Coralei Apollo și al Coralei Schola Gregoriana Bratislavensis


Membrii juriului

prof.univ.dr.Nicolae Gîscă

Rector al Universității de Arte „George Enescu” Iași

lector univ. Ioan Pop

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj Napoca

conf.univ.dr. Gabriel Popescu

Universitatea Națională de Muzică București

prof. Mariana Tilca

Director Liceul de Artă Baia Mare

prof. Mihaela Bob Zăiceanu

Dirijor Corala Armonia