Juriu 2015

REPREZENTANŢI OFICIALI ÎN ORGANIZAREA FESTIVALULUI EDIŢIA a V-a

Director Artistic al Festivalului

 

Sigla IFCM_noua

Andrea_Angelini

 

 

 

Andrea Angelini – ITALIA

Andrea Angelini,director artistic al festivalului, ITALIA, observator I.F.C.M.

 

JURIUL

Preşedintele Juriului

Voicu Enăchescu,

Preşedintele juriului, preşedinte Asociaţia Naţională Corală din România

 

Membrii Juriului

INESSA BODYAKO

1. Inessa Bodyako

Şefa Departamentului de Dirijat Coral al Academiei de Muzică de Stat din Belarus

bogdan cojocariu

2. Bogdan Cojocariu

Lector Universitar al Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală

şi Teatru a Universităţii de Arte George Enescu – Iaşi

Gr_Cudalbu

3.  Grigore Cudalbu

Conferențiar Universitar Doctor al Universității Naţionale de Muzică, Bucureşti

Foto_Emilia Moraru

  4. Emilia Moraru

Decan al Facultății de Artă Vocală, Dirijat și Pedagogie Muzicală și

al Facultății Artă Instrumentală,

Compoziție și Muzicologie ale Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău

5. Maria Pocol

Director, Liceul de Arte Baia Mare

6. Ionică Pop

Conferențiar Universitar Doctor al Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”, Cluj- Napoca

 

 

Marcin Tomczak

7. Marcin Tomczak

Șeful Departamentului de Dirijat Coral la Academia de Muzică Stanislaw Moniuszko din Gdansk

 


 

Director al Festivalului

 

Mihaela Bob-Zăiceanu,

Dirijor Corala Armonia

 

Preşedinte Asociaţia Prietenii Armoniei 

 

Mariana Macarie

 

Director executiv Asociaţia Prietenii Armoniei

                                                                Alexandru Nicolici