Juriu 2014

REPREZENTANŢI OFICIALI ÎN ORGANIZAREA FESTIVALULUI EDIŢIA a IV-a

Director Artistic al Festivalului

 

Andrea Angelini – ITALIA

Andrea Angelini,director artistic al festivalului, ITALIA, observator I.F.C.M.

 

JURIUL

Preşedintele Juriului

Voicu Enăchescu,

Preşedintele juriului, preşedinte Asociaţia Naţională Corală din România

 

Membrii Juriului

1. Milan Kolena

Universitatea de Artă Muzicală, Bratislava, SLOVACIA

 Gr_Cudalbu

2. Grigore Cudalbu

Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti

3. Ionică Pop

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, Cluj Napoca

4. George Dumitriu

Universitatea de Arte “George Enescu”, Iaşi

5. Éva Kollár

Facultatea de Dirijat Coral a Academiei Muzicale, Budapesta, UNGARIA

Marian Elena_ photo

6. Elena Marian

Asociaţia Muzical Corală, MOLDOVA

7. Maria Pocol

Liceul de Arte Baia Mare

 


 

Director al Festivalului

 

Mihaela Bob-Zăiceanu,

Dirijor Corala Armonia

 

Preşedinte Asociaţia Prietenii Armoniei 

 

Mariana Macarie

 

Director executiv Asociaţia Prietenii Armoniei

  Alexandru Nicolici